Патрулиращи кучета

ГЛЕДАЙ ПОРЕДНИЯ ЕПИЗОД
03:05 15 Април
New Zealand

Елате на смяна с екипите от патрулиращи полицейски кучета, докато те защитават общности, летища и затвори в Нова Зеландия.