Патрулиращи кучета

Viasat Nature

Елате на смяна с екипите от патрулиращи полицейски кучета, докато те защитават общности, летища и затвори в Нова Зеландия.