Завръщането на дивите животни

Viasat Nature

Начинът на живот се е променил драстично. Изоставянето на земята в европейската провинция води до повторната поява на изчезнали видове. Новите животински видове се оказват добре забравени стари.