Разговори с делфини

Viasat Nature

Докато един учен създава инструменти за комуникация с делфини, експертите по делфини изследват интелигентността на вида.