Гранични ветеринари

Viasat Nature

Осем студенти с високи идеали отварят клиника с нищожни средства в сърцето на африканските гъсталаци.