Малък Кавказ - между Арарат и Каспийско море

Viasat Nature

Осигурявайки спиращ дъха поглед към широкия спектър на флората и фауната, този завладяващ документален филм представя уникалния ландшафт, който е отделен от главната планинска верига на Голям Кавказ.