Патрулиращи кучета

ГЛЕДАЙ ПОРЕДНИЯ ЕПИЗОД
06:50 19 Ноември
New Zealand

Елате на смяна с екипите от патрулиращи полицейски кучета, докато те защитават общности, летища и затвори в Нова Зеландия.