Вулканични одисеи

Viasat Nature

Огньовете на Дон Гойо. Мексико Сити е едно от най-гъсто населените места на Земята. Неговите двадесет милиона граждани живеят под заплахата от Попокатепетъл - активен вулкан, който може да ги унищожи по всяко време.